Butiker Mat cafe apotek wifi ladda pengar hjarta

Kontaktuppgifter

Hjultorgets köpcentrum ägs och förvaltas av Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB

Telefon 0247-25 60 80
   
Postadress Box 260
  793 26  LEKSAND
Hemsida www.skoglunds.se
   
Centrumledare Erica Sterner
Mobiltel 070 - 631 68 20
E-post centrumledare@hjultorget.se
   
Fastighetsansvarig  Stefan Persson
Mobiltel  073 - 633 41 23
E-post

 stefan.persson@skoglunds.se

För Prao eller sommarjobb, kontakta resp butik direkt.