Butiker Mat cafe apotek wifi ladda pengar hjarta

Historien om Hjultorget / Centrumplan

Texten är hämtad ur boken "Det företagsamma Insjön" av Hans Hellström.

Insjöns nya handelsområde hette från början Centrumplan. Där fanns tidigare Insjöns Idrottsplats, några småföretag och ett skogsparti. I dalgången mellan området och riksvägen låg en festplats med öknamnet ”Myggropen”.

Det var 1972 när Clas Ohlson AB flyttade till detta område vid Riksvägen som den kommersiella utvecklingen där började. 1977 satte Bertil Willhans upp en barack för sin affärs­verksamhet där. Denna byggdes sedan ut så att flera företag kunde hyra in sig där. De företag som etablerades i dessa lokaler beskrivs ovan. Flera av dem fanns endast en kort tid. 1984 byggdes ett nytt affärshus på området av Konsum. Där fanns även en affärslokal för uthyrning. 

1988 byggdes det stora konsthjulet som ett blickfång för att få mer av trafiken på Riksvägen att stanna upp. Hjulet är en kopia av det dubbelt så stora hjulet som på 1800-talet fanns vid gruvorna öster om sjön Insjön. 1989 var också det s.k. Hjulhuset klart. Avsikten med detta hus var att det skulle betjäna näringslivet i Insjön. De första åren var det också delvis så. Leksands Sparbank hade en filial på bottenvåningen och där fanns också en turistinformation. På övervåningen skulle en redovisningsbyrå finnas för att ge service åt Insjöföretagen. Det blev emellertid inte så, utan i stället kom Anderssons Ur Guld Optik att hyra in sig där. På nedervåningen blev det så småningom också enbart kommersiell verksamhet, se ovan. Turistinformationen i kommunen koncentrerades till Leksands Noret. 1989 öppnade dessutom Åhls hembygdsförening den s.k. Baltiska paviljongen från 1914 för utställningar, särskilt om Åhlén & Holms verksamhet i Insjön. Detta hus flyttades dit från en annan plats i Insjön, där det stått oanvänt under många år. En mer omfattande utställning med gamla Insjöföretag, öppnades av hembygdsföreningen i paviljongen under sommaren 2012.  Läs mer om pavlijongen här.        

Så småningom, omkring år 2000, fick Centrumplan ett mer unikt namn, nämligen Hjultorget. Det nya handelsområdet Hjultorget fick från 2005 sin nya utformning genom byggnadsfirman Nils Skoglund AB i Leksand. De tidigare byggnaderna av barackkaraktär revs och helt nya och mer ändamålsenliga affärslokaler byggdes. Konsumhuset blev en del av den nya anläggningen.

kicks butik 1
exempel14
Lundhags bild 1